https://www.calculus.rs/f.aspx?uid=9859e0f9-9c93-41aa-a488-263d18fcb442

Finansijsko knjigovodstvo

  • knjiženje i evidencija promena u različitim valutama
  • salda konta, zbirni pregledi zbirni pregledi klasa, grupa, sintetike i subsintetike
  • vođenje neograničenog broja analitika (komitenti, organizacione jedinice, radnici, područja, projekti, gradilišta, ... )
  • zatvaranje stavki, sporna potraživanja i dugovanja
  • bruto bilans, zaključni list, bilansi stanja i uspeha
  • blagajničko poslovanje u različitim valutama sa evidencijom po sredstvima plaćanja
  • obračun kamata na sporna i zakasnela dugovanja i potraživanja