Knjigovodstvo

Korisnici mogu dobiti sledeće usluge:

 • Finansijsko knjigovodstvo
  • glavna knjiga
  • osnovna sredstva
  • izrada periodičnih obračuna
  • izrada konačnih obračuna
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plata
 • Robno knjigovodstvo
 • Kalkulacije i evidencioni listovi
 • KEPU knjiga
 • Blagajna
 • Specifikacija čekova
 • Kurirske usluge uplate pazara, svih vrsta naplata i uplata na račun klijenata, upisivanje odgovarajuće dokumentacije u poslovne knjige koje se nalaze kod klijenta, uzimanje i donošenje dokumentacije
 • Prijava i odjava radnika, overavanje zdravstvenih knjižica, upis staža i sl.
 • Knjigovodstveni konsalting
 • Ostale knjigovodstvene usluge

Sva poslovna dokumentacija stoji u preduzeću, kod knjigovođe u odgovarajućim registratorima i poslovnim fasciklama, tako da se uvid inspekcije u poslovne knjige komitenta odvija u prostorijama "Calculus"-a.

Sa svim klijentima "Calculus" sklapa Ugovor o poslovnoj saradnji u kome su tačno precizirane obaveze "Calculus"-a i klijenta.