https://www.calculus.rs/f.aspx?uid=47824f85-611a-4cc6-b2ef-d4f2af2cf11d

Osnovna sredstva

  • evidencija datuma nabavke, aktiviranja i otpisa svakog osnovnog sredstva
  • evidencija po inventarskim brojevima, zaduženim licima, organizacionim jedinicama itd.
  • nalog početnog stanja osnovnog sredstva
  • obračun amortizacije i revalorizacije u bilo kojem trenutku tokom godine
  • pregledi osnovnih sredstava
  • evidencija isknjiženih sredstava
  • rekapitulacije po amortizacionim grupama i kontima
  • evidencija promena vrednosti osnovnih sredstava
  • revalorizacioni koeficijenti