https://www.calculus.rs/f.aspx?uid=7f2c4fde-be37-4ee2-bbbb-046beb647440

Arhiva podataka

Arhiviranje je aplikacija čiji je cilj da korisniku omogući što veći stepen bezbednosti od gubljenja i oštećenja podataka. Funkcija arhiviranja je centralizovana tako da sa jednog mesta mogu da se odjednom arhiviraju sve baze podataka koje postoje na računarima u lokalnoj mreži. Omogućeno je kompletno i delimično (ubrzano, sukcesivno) arhiviranje, kao i periodično automatsko startovanje u određeno, unapred zadato vreme. Takođe je omogućeno automatsko startovanje proizvoljne zadate komande za posebno arhiviranje na spoljašnji medijum (eksterni diskovi, fleš memorije itd) po završetku standardnog procesa arhiviranja na određeni disk.