https://www.calculus.rs/v.aspx?uid=e893ef6c-26ab-46e6-84f2-aa7ff6226312

Odluka o radu u cilju sprečavanja širenja virusa Covid-19

Odluka o radu u cilju sprečavanja širenja virusa Covid-19

Poštovane kolege, saradnici i poslovni partneri,

Povodom uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije usled širenja virusa COVID-19 a u skladu sa donetim merama i preporukama stručnjaka, obaveštavamo Vas o merama koje smo preduzeli u skladu sa novonastalom situacijom:

- Calculus doo nastavlja kontinuiranu podršku korisnicima uz primenu svih preporučenih mera da ne izložimo i Vas i naše zaposlene nepotrebnom riziku

- Doneta je odluka da sve kolege koji svoje radne zadatke mogu da obavljaju od kuće, to i sprovode

- Način komunikacije sa službama ostaje i dalje po sledećim prioritetima korišćenja:

- Direktna komunikacija sa klijentima će se u narednom periodu sprovoditi putem online kanala (Skype)

Svesni smo svoje uloge i odgovornosti u sprovođenju mera za suzbijanje COVID-19 i nadamo se Vašem razumevanju primene ovakvih mera.

Sigurni smo da sve ove izmene neće uticati na kvalitet naših usluga i da nećete imati nikakvog negativnog odraza i na Vaše poslovanje.

Želimo Vam puno zdravlja i uspešno poslovanje

Calculus tim