https://www.calculus.rs/v.aspx?uid=b3917b85-ac30-4765-9f2e-d11f135a1406

Web servisi NBS

Omogućili smo svim korisnicima Calculus12 programskog paketa, mogućnost korišćenja besplatnih web servisa NBS za pronalaženje podataka o registrovanim firmama preko PIB-a, Matičnog broja i tekućeg računa, preuzimanje podataka i import kursnih lista NBS.