https://www.calculus.rs/v.aspx?uid=8d16882c-e7ef-4f4b-97f6-b56fdb5fdb85

Kancelarko -> efikasno upravljajte e-Fakturama

Kompanija Paragraf Lex, jedna od vodećih na tržištu iz oblasti pravno-ekonomskog softvera, prepoznala je potrebu struke i kreirala je program Kancelarko e-Fakture.

Kancelarko e-fakture je povezan sa državnim sistemom elektronskih faktura (SEF) a u toku je povezivanje sa Calculusom.

Dugogodišnje prisustvo na tržištu korisnicima garantuje apsolutnu ažurnost sa svim aktuelnim propisima vezanim za procedure u poslovanju propisanim od strane države.

Ovde se možete prijaviti za besplatnu prezentaciju programa za e-Fakture.

 

Šta sve dobijate sa programom Kancelarko za e-Fakture?

  • Automatsko pravljenje XML verzije vaših faktura i slanje u državni

Sistem Elektronskih Faktura (SEF)

Integrisan sa državnim Sistemom Elektronskih Faktura (SEF)

  • Kompletno upravljanje e-Fakturama (slanje, prijem, storno). Kreiranje profaktura, avansnog, završnog računa i propratne dokumentacije.
  • Kreiranje knjižnog odobrenja i zaduženja
  • Bezbednost i dnevni backup podataka
  • Podsetnici za praćenje i plaćanje neplaćenih faktura - ubrzava naplatu i likvidnost
  • Pregled statusa faktura (satusi mogu biti: isporučena, preuzeta, odobrena, odbijena)
  • U cenu je uračunat i e-Delovodnik - modul za elektronsko vođenje delovodnika (upravljanje i kreiranje delovodnih knjiga) i e-Poštar - modul za digitalnu razmenu dokumenata.

 

Kancelarko e-Fakture program za elektronsko fakturisanje podržava sve procese u okviru upravljanja fakturama. To znači da na jednom mestu, uz potpunu mobilnost (na svim uređajima), imate mogućnost slanja, primanja i kontrole vaših faktura, usklađeno sa svim propisima koji regulišu elektronsko fakturisanje.

Budući korisnici sistema elektronskog fakturisanja (SEF)

Ukoliko ste u obavezi da po sili zakona koristite SEF, korišćenjem programa e-Faktura u potpunosti rešavate problem slanja faktura ka SEF-u, jer program potpuno automatizovano šalje odgovarajuću verziju vaše fakture (XML po UBL 2.1 standardu). Samim tim, ušteda vašeg vremena je značajna jer jednom kreiranu fakturu u Kancelarku ne morate ponovo da kreirate u SEF-u.

Ukoliko ste u nedoumici da li ste po sili zakona u obavezi da koristite SEF i elektronsko fakturisanje, sve potrebne informacije možete dobiti na linku: obaveza izdavanja e-Faktura - često postavljana pitanja.

 

 

 

Ušteda radnog vremena i povećana produktivnost

Kroz funkcije praćenja statusa faktura (da li su isporučene, preuzete, odobrene) imate detaljan uvid nad poslatim fakturama, time povećavate kontrolu nad istim, a putem funkcija podsetnika za neplaćene fakture potencijalno ubrzavate naplatu potraživanja.

Ekonomičnost i lakoća kreiranja i slanja e-Faktura ogleda se i u predefinisanim parametrima koje kada jednom podesite više nemate potrebe za novim upisom podataka. Pored memoranduma, jednom snimljeni podaci o subjektu kome se fakturiše, pozivaju se jednim klikom na odabir u padajućem meniju, tako da se vreme provedeno za pravljenje računa svodi na minimum.  

Takođe, program vam povećava i sigurnost u validnost poslatih računa, jer ne dozvozvoljava slanje fakture ukoliko nisu popunjeni svi neophodni podaci i podaci koje po zakonu jedna elektronska faktura treba da sadrži.

 

Bezbednost i pouzdanost sistema

Pouzdanost i višedecenijska prisutnost na tržištu kompanije Paragraf Lex, pruža vam sigurnost da su radnje elektronskog fakturisanja sprovedene putem Kancelarka u skladu sa zakonskim okvirima koji su propisani, ali i da celokupna dokumentacija koju kreirate ima pouzdane servere za pohranjivanje podataka.

 

Dodatni benefiti

Pored navedenih funkcionalnosti i benefita korišćenja e-Faktura Kancelarko u cenu su uračunati i moduli koji dodatno digitalizuju i unapređuju vaše poslovanje.

  • e-Delovodnik - predstavlja centralizovan sistem gde na jednom mestu nalazite svu poslovnu dokumentaciju. Pretraga je elektronska i momentalna, i odnosi se na sve zavedene dokumente. Omogućava i veoma lako upravljanje Arhivskom knjigom.
  • e-Poštar - omogućava digitalnu razmenu dokumenata pomoću koje možete da kreirate procedure odobravanja i vidite status dokumenta, kao i da li je dokument preuzet.

 

 

Prijavite se za besplatnu prezentaciju programa za eFakture