https://www.calculus.rs/v.aspx?uid=80405335-220b-4233-8d3b-c172445165ca

Matični broj na fakturi/otpremnici

Novi Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu 30. jula 2019. detaljno je propisao sadržinu isprava koje prate robu. Njime je propisano da je obavezan element isprave koja prati robu matični broj kupca koji posluje u skladu sa Zakonom o trgovini. S obzirom na učestala pitanja naših korisnika, obaveštavamo vas da je neophodno da instalirate novu verziju programa koja je dostupna na našem sajtu u rubrici Softver – Preuzimanja kako be se matični broj komitenta (kupca) automatski pojavljivao na štampi fakture, otpremnice i ostalih dokumenata koji prate robu.

slika maticni-broj.png

Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom instalacije nove verzije programa, molimo obratite se našoj službi tehničke podrške na e-mail: podrska@calculus.rs