https://www.calculus.rs/v.aspx?uid=7108a817-4e55-4a9f-ad5d-44bac0c080f4
učitavanje...

Moj-eRačun - elektronska razmena računa

Calculus je postao član Moj-eRačun mreže omogučavajući svim svojim korisnicima elektronsku razumenu računa sigurnim kanalima po standardu koji je propisan od strane EU. Račune šaljete direktno iz Vašeg knjigovodstvenog programa putem Servisa Moj-eRačun, pri čemu je svaki dokument elektronski potpisan i kao takav identičan papirnom računu koji ste do sada slali poštom.

 

PREDNOSTI eRAČUNA

 

  • Niži troškovi (eliminišete troškove papira, tonera, koverti, markice...)
  • eRačun ima status preporučene pošiljke - u svakom trenutku sa bilo kog uređaja možete proveriti da li je račun preuzet ili ne
  • Jednostavnost slanja i primanja računa direktno iz Vašeg programa
  • Čuvanje računa u elektronskoj arhivi - brza i jednostavna pretraga u samo nekoliko sekundi
  • Nema više izgubljenih računa - i primalac i pošiljalac mogu preuzeti račun neograničen broj puta
  • Tehnička i korisnička podrška 24/7