https://www.calculus.rs/v.aspx?uid=54a20908-b2c2-48c6-90bb-dab4dd0e9420

CALCULUS 5 ide u penziju - NASLEDNIK CALCULUS 12

Poštovani korisnici,
došlo je vreme da nakon 20 godina naš stari programski paket ode u zasluženu penziju.

Od 1.1.2019. godine više neće biti novih verzija Calculus 5.

Svi korisnici ovog paketa mogu i dalje da ga koriste pod istim uslovima ali daljeg razvoja i unapređenja neće biti. Svi korisnici Calculus 5 paketa mogu lako i jednostavno preći na novi Calculus 12.

Trudili smo se sve ove godine, od 2011 do danas, da održavamo oba paketa u punoj funkcionalnosti. Uprkos teškoćama, uspevali smo da obezbedimo skoro identične funkcionalnosti.

Novi operativni sistemi, nove platforme za razvoj i sve veća potreba za povezivanje sa drugim sistemima, onemogućava nas da i dalje paralelno razvijamo oba paketa.

Hvala za razumevanje i saradnju sve ove godine.